Referenser

Komplexa material

Vi har erfarenhet av att arbeta med simuleringsdriven analys av avancerade material, så som kompositer, biologisk vävnad, hyperelastiska material och papper. Vi förstår fördelarna såväl som begränsningarna med dessa material och hur man utvärderar deras prestanda i fysiska applikationer.

Human Body Modelling

Beräkningsmodeller av människokroppen kan öka förståelsen för skademekanismer. Inom bilindustrin används beräkningsmodeller av människokroppen inom forskning och produktutveckling för att utveckla och utvärdera skyddssystem. De senaste tio åren har utvecklingen exploderat och idag finns det en mängd olika modeller som representerar barn, vuxna, och äldre av båda könen. Modellerna kan tillämpas för frågeställningar inom vitt skilda områden, som exempelvis flygindustrin, idrottsskador eller medicinska applikationer.

Våra konsulter har en lång erfarenhet av att utveckla och använda beräkningsmodeller av människokroppen för både akademisk forskning och för industriella tillämpningar.

Copyright Lightness by Design & Elemance Ltd

Lätta konstruktioner

Konsten att göra produkter lättare, starkare och styvare är en av våra kärnkompetenser. Vi har den detaljerade förståelsen av optimering samt kunskapen och erfarenheten av hur och när det ska tillämpas. Vi har erfarenheten, kunskapen och beräkningsverktygen som gör en bra produkt ännu bättre!

Shock och vibration

Nästan alla strukturer utsätts för någon slags dynamisk last, så som stötar och eller vibrationer. Stötar är vanligtvis högre nivåer som kan resultera i kollaps, som t.ex. en pyroteknisk stöt när en satellit separerar från en raket, eller stöten vid fall av utrustning eller en konstruktion. Vibration är normalt en kontinuerlig last som kan leda till utnötning eller utmattning. För att säkerställa att en produkt eller konstruktion är designad för att klara de förväntade dynamiska lasterna kan den simuleras dynamiskt i tidsdomänen, eller harmoniskt i frekvensdomänen.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med chock och vibrationer, även för strukturer i vatten med hänsyn till effekten från det omkringliggande vattnet. Inom undervattensdynamik har Lightness bidragit till forskning och publikationer inom området.

Strukturanalys

Med mer än ett decennium erfarenhet inom strukturanalys och simulering kan våra teammedlemmar erbjuda marknadsledande expertis inom detta område. Vårt team har en solid bas av kollektiv kunskap om de mest använda FEM-verktygen på marknaden. Kunderna kommer från flyg-, marin-, fordons-, och flera industrier.

Som Certifierade COMSOL-konsulter erbjuder vi med stolthet våra tjänster till alla som använder COMSOL Multiphysics.