Du visar för närvarande AlfaWall Oceanbird

AlfaWall Oceanbird

De två svenska företagen Alfa Laval och Wallenius arbetar för att radikalt minska den marina industrins koldioxidavtryck. Detta 50/50 samarbete, formellt kallat AlfaWall Oceanbird, kommer utveckla och tillhandahålla teknik för vinddriven fartygsdrift.

Konsulter från Lightness by Design har bidragit till projektet inom strukturdesign och hållfasthetsanalys.

Copyright: AlfaWall Oceanbird AB