Du visar för närvarande SAAB

SAAB

Saab tillhandahåller världsledande produkter, tjänster och lösningar inom alla försvarsområden och civilförsvar. Saabs marknadserbjudande är brett och består av komplexa system med omfattande forskning och utveckling.

Konsulter från Lightness by Design har varit involverade i flera projekt åt Saab inom designutvärdering och hållfasthetsanalys.

Photo Copyright: Saab AB