Du visar för närvarande Vattenfall

Vattenfall

Vattenfall är ett europeiskt energibolag med cirka 20 000 anställda. I mer än 100 år har de elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Genom innovativ forskningsverksamhet driver Vattenfall utvecklingen mot målet att göra fossilfritt boende möjligt inom en generation.

Konsulter på Lightness by Design har arbetat med Vattenfall R&D och utvecklat metoder för att beräkna vibrationer och förbättra livslängden för vattenkraftverk.

Copyright Vattenfall AB