Du visar för närvarande VTI

VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn, som bedriver forskning och utveckling som bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. Inom trafiksäkerhet leder VTI utveckling av olika modeller av människan för att i dynamiska krocksimuleringar kunna utvärdera till exempel skydd mot pisksnärtsskador.

Våra konsulter har bidragit till utvecklingen av finita element versioner av mekaniska modeller av människan.

Copyright VTI