OHB Sweden

OHB Sweden

OHB Sweden utvecklar satelliter och system för satelliter.

Våra ingenjörer deltar i OHBs utvecklingsteam och bidrar till mekanikutvecklingen i flera projekt.

Copyright OHB Sweden AB