Rumblestrip Ecosense Trailer Assist

Rumblestrip Ecosense Trailer Assist

Ecosense Trailer Assist är en självjusterande takluftriktare för lastbilar. Efter byte av trailer så justerar Ecosense Trailer Assist sin vinkel för att minimera bränsleförbrukningen.

Våra konsulter har medverkat i utvecklingsarbetet och bidragit med hårdvarudesign i projektet.

Copyright Rumblestrip