Du visar för närvarande FMV

FMV

Försvarets materielverk, FMV, upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Vare sig det handlar om stridsflygplan, ubåtar eller radarsystem, samlar FMV specialister från olika områden för att säkerställa att försvarsutrustningen är utvecklad och utformad så att den passar i Försvarsmaktens olika miljöer.

Konsulter från Lightness By Design har varit involverade i flera projekt åt FMV, så som designutvärdering, hållfasthetsanalyser samt riktad forskning inom olika ämnen och plattformar.

Foto & Copyright: Saab AB