Envirotainer RAP e2

Envirotainer RAP e2

Envirotainer RAP e2 är en temperaturkontrollerad, certifierad flygfraktcontainer byggd helt i sandwichkonstruktion för överlägsna hållfasthets- och isolationsegenskaper. Containern uppfyller både de hårda kraven på hygien och temperaturkontroll från läkemedelsindustrin liksom alla strukturella krav från myndigheterna EASA och FAA.

Konsulter från Lightness by Design har bidragit till Envirotainers utvecklingsteam med materialexpertis och beräkningstjänster i utvecklingen av RAP e2.

Foto: Envirotainer