ECHANDIA MARINE

ECHANDIA MARINE

Echandia Marine utvecklar en miljövänlig elmotor för marint bruk, två av deras enheter är nu i drift på pendlarbåten Movitz i Stockholm.

Våra konsulter deltar i utvecklingen av Echandias produkter.

Copyright Magnus Fridsell