Stöt och vibrationer

Nästan alla strukturer utsätts för någon slags dynamisk last, så som stötar och eller vibrationer. Stötar är vanligtvis högre nivåer som kan resultera i kollaps, som t.ex. en pyroteknisk stöt när en satellit separerar från en raket, eller stöten vid fall av utrustning eller en konstruktion. Vibration är normalt en kontinuerlig last som kan leda till utnötning eller utmattning. För att säkerställa att en produkt eller konstruktion är designad för att klara de förväntade dynamiska lasterna kan den simuleras dynamiskt i tidsdomänen, eller harmoniskt i frekvensdomänen.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med chock och vibrationer, även för strukturer i vatten med hänsyn till effekten från det omkringliggande vattnet. Inom undervattensdynamik har Lightness bidragit till forskning och publikationer inom området.

ECHANDIA MARINE

Echandia Marine develops an environmentally friendly electric propulsion pod for marine use. Our consultants have participated in the design and development of the propulsion pod. Copyright Magnus Fridsell

Fortsätt läsa ECHANDIA MARINE

OHB Sweden

OHB Sweden develops satellites and subsystems for satellites. Our consultants participate in the development teams and contribute to hardware design in these projects. Copyright OHB Sweden AB

Fortsätt läsa OHB Sweden

ECAPS

ECAPS develops complete space propulsion systems based on the patented, environmentally benign propellant LMP-103S. The HPGP systems (High Performance Green Propulsion) are tailored to meet every customer’s specific needs. Our…