PAPER PHYSICS

Pappersmaterial är stokastiskt orienterade fiberstrukturer som ofta används som förpackningsmaterial. Jämfört med andra förpackningsmaterial som plast och metall har papper relativt låg kostnad, utmärkt biologisk nedbrytbarhet (även i marina miljöer), hög återvinningsbarhet, och bra styrke- och styvhetseffektivitet. Liksom många andra naturmaterial har papper ett komplicerat konstitutivt beteende, som innefattar ortotropisk elasticitet, plasticitet, viskoelasticitet, krypning, delaminering, hygroexpansion, materialvariation, och materialegenskapers känslighet för fukt och temperatur.

Lightness har utvecklat och fortsätter att utveckla verktyg som möjliggör en effektiv och tillräckligt korrekt simulering av även de mest komplicerade problemen inom pappersfysik. Med dessa verktyg kan våra kunder inom pappers- och förpackningsindustrier effektivt utveckla nya produkter, samt felsöka de som redan finns.

Dela på facebook
Dela på linkedin