Human Body Modeling

Beräkningsmodeller av människokroppen kan öka förståelsen för skademekanismer. Inom bilindustrin används beräkningsmodeller av människokroppen inom forskning och produktutveckling för att utveckla och utvärdera skyddssystem. De senaste tio åren har utvecklingen exploderat och idag finns det en mängd olika modeller som representerar barn, vuxna, och äldre av båda könen. Modellerna kan tillämpas för frågeställningar inom vitt skilda områden, som exempelvis flygindustrin, idrottsskador eller medicinska applikationer.

Våra konsulter har en lång erfarenhet av att utveckla och använda beräkningsmodeller av människokroppen för både akademisk forskning och för industriella tillämpningar.

Copyright Lightness by Design & Elemance Ltd

Dela på facebook
Dela på linkedin