Biomekanik

Biomekanik är ett stort och ständigt växande forskningsområde, däribland analys av biologiska celler. Genom att använda mjukvara såsom COMSOL Multiphysics så kan mekaniska egenskaper som viskoelasticitet och egenskaper hos material utsatta för finita deformationer modelleras.

Konsulter från Lightness har forskningserfarenhet inom detta område, och kan använda sina färdigheter inom en mängd olika områden. Dessa inkluderar bland annat analys av biologisk vävnad, avancerad konstitutiv modellering, och krocksimuleringar för att analysera skador på den mänskliga kroppen.

Copyright Lightness

Dela på facebook
Dela på linkedin