APPLIED RESEARCH

Mycket av det som Lightness gör ligger i beräkningsteknikens absoluta framkant. Som affilierad fakultet vid Skolan för Teknikvetenskap på KTH bedriver Tekn.Dr. Linus Fagerberg från Lightness forskning tillsammans med avdelningen för Marina System.

Forskningen är fokuserad på kompositers dynamiska egenskaper under vatten och avsikten är att utveckla bättre beräkningsmetoder samt verifiera dessa. Med mer kunskap om hur kompositer i undervattenstillämpningar skall analyseras ges stora möjligheter att förbättra prestandan hos exempelvis undervattensfarkoster.

Copyright Linus Fagerberg

Dela på facebook
Dela på linkedin