BOEING 787

BOEING 787

SAAB Aerostructures är underleverantör till Boeing för utveckling och tillverkning av bland annat lastluckor för Boeing 787 Dreamliner.

Våra konsulter har deltagit i utveckling och hållfasthetsberäkningar för dessa delar av Dreamliner hos SAAB Aerostructures.

Copyright SAAB AB