HMS GOTLAND

HMS GOTLAND

Ubåten Gotland var första ubåten i världen med luftoberoende framdrivningssystem. Stirling-driften kombinerat med ett antal unika egenskaper som låg upptäckbarhet, extrem stöttålighet och ett kraftfullt stridssystem gör Gotlandsklassen till en absolut spjutspets bland icke-nukleära ubåtar.

Våra konsulter har utfört designutvärderingar och hållfasthetsanalyser på kompositstrukturer i ubåtsapplikationer, bland annat för Gotland. Fotokälla: Kockums AB

Fotokälla: Kockums AB